Reciklaža sekundarnih sirovina:

Sigurni smo da u okviru svakog domaćinstva postoji određena količina dotrajalog ili iskorišćenog materijala koji spada u sekundarne sirovine. Sekundarne sirovine čini sav onaj materijal koji se više ne koristi (otpad), a koji se može reciklirati radi ponovne upotrebe.

Reciklaža sekundarnih sirovina:

Sigurni smo da u okviru svakog domaćinstva postoji određena količina dotrajalog ili iskorišćenog materijala koji spada u sekundarne sirovine. Sekundarne sirovine čini sav onaj materijal koji se više ne koristi (otpad), a koji se može reciklirati radi ponovne upotrebe.

Iz tog razloga je reciklaža više nego neophodna i bilo bi poželjno da svi u njoj učestvujemo. Kada bi se svaka sirovina ponovo reciklirala, umesto što se gomila na deponiji, životna sredina bi bila znatno zdravija, a zaštita iste bi dostigla svoj vrhunac.

Neke od sekundarnih sirovina su:
– Gvožđe
– Aluminijum
– Mesing
– Bakar
– Olovo
– Lim
– Prohrom
– Otpadni lim
– Otpadne žice i armature
– Stari akumulatori

Određenim sirovinama je potrebno više hiljada godina da se razgrade, a u samom procesu razgradnje neke sirovine ispuštaju štetne materije koje postaju opasne po život i sredinu u kojoj živimo.

Vaš doprinos i benefiti saradnje:

Dobra vest je da i vi možete da doprinesete našem cilju tako što ćete sarađivati sa nama, a pritom od toga imati i korist. Ukoliko u okviru svog domaćinstva posedujete metalni otpad – pravo je vreme da ga se rešite, odnosno da nam ga prodate. Na taj način finansijski i ekološki doprinos je obostran, vi nama otpad – mi vama novac. Otpad nam možete dovesti na neku od lokacija naših poslovnica, a ukoliko je u pitanju veća količina, dolazimo na vašu adresu

Benefiti saradnje sa nama:
– Otkup sekundarnih sirovina od fizičkih i pravnih lica
– Za veće količine dolazimo na vašu adresu, na teritoriji RS
– Organizovan utovar i prevoz otpada
– Zajedno učestvujemo u očuvanju i zaštiti životne sredine
– Pratimo najbolje cene na berzi
– Isplata na licu mesta
– Bezuslovno poverenje i profesionalnost

Kada metalni otpad stigne do nas, zaposleni u našoj firmi obavljaju niz poslova koji čine pripremu sekundarnih sirovina za dalji transport i obradu. Prvo se vrši klasifikacija sekundarnih sirovina po vrsti i kvalitetu.

Kada je u pitanju otkup sekundarnih sirovina, cene variraju iz dana u dan, a mi ih pomno pratimo. Stoga, ukoliko ste se odlučili da određene sekundarne sirovine iz vašeg domaćinstva prodate kod nas, a zanimaju vas cena gvožđa, cena bakra, aluminijuma ili nekog drugog otpadnog metala, budite slobodni da nas kontaktirate.

Vrste otpada:

– Komercijalni otpad iz domaćinstava – Komercijalni otpad koji nastaje u privrednim subjektima i dr. org. koje se bave trgovinom i uslugama – Industrijski otpad – iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija U zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, otpad može biti: – Opasan po svom poreklu (sastavu ili koncentraciji opasnih materija i moze prouzrokovati opasnost po životnu sredinu) – Eksplozivan, zapaljiv (u vazduh oslobađa zapaljive gasove ili otrovne supstance) – Inertan (nije podložan bilo kojim fizičkim, hemijskim ili biološkim promenama) – Neopasan (zbog svoje količine, koncentracije ili fizičke, hemijske i biološke prirode ne ugrožava zdravlje ljudi i životnu sredinu)

Nakon pažljivog klasifikovanja od strane stručno obučenih zaposlenih lica, vrši se pakovanje i skladištenje i metalni otpad se šalje livnicama na dalji tretman.

036 Metali ima dugogodišnje saradnje sa velikim i značajnim kompanijama i livnicama u Srbiji i Evropi. Od recikliranog metala se kasnije ponovo izrađuju proizvodi za regularnu upotrebu (pribor za jelo, posuđe, kontejneri, građevinski materijal, vozila, limenke, električni uređaji itd.).

Konarevo

Radna jedinica kompanije 036 Metali Konarevo je naša prva radna jedinica, samim tim i radna jedinica od koje je sve počelo. Nalazimo se na periferiji grada Kraljeva, u mestu Konarevo.

Beranovac

Radna jedinica kompanije 036 Metali Beranovac nalazi se na periferiji grada Kraljeva, u mestu Beranovac, na lokaciji nekadašnjeg Jugometala.

Kragujevac

Radna jedinica kompanije 036 Metali Kragujevac je druga po redu otvorena radna jedinica naše firme. Nalazi se u gradu Kragujevac, u centralnoj Srbiji.

Scroll to Top